مدارک لازم جهت شرکت در مزایده عمومی غرفه انتشارات

1- کپی شناسنامه و کارت ملی

2- یک قطعه عکس 4*3

3- کپی مجوز کار در حوزه انتشارات

4- ارائه اصل مدارک فوق در زمان درخواست

5- تکمیل فرم های شرکت در مزایده و ... که در زمان مراجعه به دانشکده ذکر خواهد شد

شنبه 05 اسفند ماه 1396
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا