متن / HTML
 

نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم 97-96

جهت باز شدن فایل انتخاب واحد لازم است دانشجویان قبل از تاریخ انتخاب واحد به یکی از روش های زیر نسبت به پرداخت شهریه خود به صورت علی الحساب اقدام نمایند:

مربوط به کلیه رشته ها غیر از رشته حسابداری

ردیف

شرایط

مبلغ پرداخت اولیه

باقیمانده شهریه

روش اول

پرداخت نقدی

10.000.000ریال

------

روش دوم

تقسیط شهریه

5.000.000 ریال

دریافت وام به مبلغ  5.000.000 ریال (تسویه وام تا پایان ترم)

روش سوم

استفاده از وام میان مدت

4.000.000 ریال

دریافت وام به مبلغ 6،000،000 ریال (تسویه وام طی اقساط 10 ماهه)

 

مربوط به رشته حسابداری

ردیف

شرایط

مبلغ نقدی

باقیمانده شهریه

روش اول

پرداخت نقدی

8،000،000 ریال

------

روش دوم

تقسیط شهریه

4،000،000 ریال

دریافت وام به مبلغ  4،000،000 ریال (تسویه وام تا پایان ترم)

روش سوم

استفاده از وام میان مدت

2.000.000 ریال

دریافت وام به مبلغ 6،000،000 ریال (تسویه وام طی اقساط 10 ماهه)

 

توضیحات:

1-  پرداخت شهریه به هر یک از روش های فوق باید قبل از انتخاب واحد انجام شود. لذا در صورت نیاز به تقسیط شهریه یا دریافت وام با مراجعه به لینک صندوق رفاه دانشجویان در صفحه اصلی وب سایت مرکز به آدرسwww.samakhsh.ac.ir  ، مدارک مربوطه را دریافت و پس از تکمیل از تاریخ 96/11/01 به مسئول صندوق رفاه مراجعه نمایند.

2- قبل از تنظیم چک ضمانت پرداخت شهریه، دستورالعمل مربوطه را مطالعه نمایید.

 

 

  ساير سايت ها
 
چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا