لیست مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی

 

 

1.       شش قطعه عکس 4×3 (خواهران با حجاب اسلامی)

 

2.       2 سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه

 

3.       2 برگ تصویر کارت ملی

 

4.       کارت دانشجویی

 

5.       2 برگ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم

 

6.       تأییدیه تحصیلی

 

7.       اصل مدرک پایه(تحصیلی)

 

8.       3برگ تصویر اصل مدرک پایه(تحصیلی)

 

9.       ریز نمرات مقطع پایه

 

10.   تصویر ریز نمرات مقطع پایه(ویژه گروه کار و دانش)

 

11.   فیش بانکی به مبلغ 55000 ريال به حساب شماره 0104460446004

 

12.   2عدد تمبر 10000 ريالی

 

دانشجویان ترم آخر لازم است جهت تسریع در بررسی پرونده و صدور مدارک فارع التحصیلی مدارک فوق را تا قبل از امتحانات پایان ترم به اداره آموزش تحویل دهند.

 

 

پنج شنبه 23 آذر ماه 1396
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا