امور نظام وظیفه و مشمولین

تعریف مشمول:

 کلیه افراد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که وارد سن ۱۹ سالگی می شوند مشمول خدمت وظیفه عمومی به حساب می آیند.

 

دانشجویان جدیدالورود از نظر وضعیت نظام‌وظیفه عمومی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

 

1ـ دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دارند.

2ـ دانشجویانی که هنوز به سن مشمولیت نرسیده‌اند و هنگام ثبت‌نام در دانشگاه دفترچه آماده به خدمت ندارند.

3ـ دانشجویانی که به سن مشمولیت رسیده و هنگام ثبت ‌نام در دانشگاه نیاز به دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت دارند. شرط ثبت نام و تحصیل در دانشگاه عدم گذشت بیش از یکسال از فراغت از تحصیل مشمول در مقطع تحصیلی قبلی است.

مدارک لازم جهت امور نظام‌ وظیفه:

1ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی مقطع هنرستان ( متوسطه)

2ـ تصویر صفحه اول شناسنامه 1 برگ

3ـ عکس 4×3 تمام رخ 1 قطعه

 

 

سنوات مجاز تحصیل:

بر اساس آخرین بخشنامه وظیفه عمومی، مدت سنوات مجاز تحصیل در مقطع کاردانی 2.5 سال یا 5 نیمسال می باشد. افراد مشمولی که نتوانند دروس دوره تحصیلی خود را در مدت مجاز به اتمام برسانند و با مجوز کمیسیون موارد خاص در مهلت معرفی فارغ التحصیل شوند از ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر تا پایان خدمت وظیفه عمومی محروم خواهند بود.

 

پنج شنبه 30 فروردین ماه 1397
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا