امور نظام وظیفه و مشمولین

تعریف مشمول:

 کلیه افراد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که وارد سن ۱۹ سالگی می شوند مشمول خدمت وظیفه عمومی به حساب می آیند.

 

دانشجویان جدیدالورود از نظر وضعیت نظام‌وظیفه عمومی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

 

1ـ دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دارند.

2ـ دانشجویانی که هنوز به سن مشمولیت نرسیده‌اند و هنگام ثبت‌نام در دانشگاه دفترچه آماده به خدمت ندارند.

3ـ دانشجویانی که به سن مشمولیت رسیده و هنگام ثبت ‌نام در دانشگاه نیاز به دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت دارند. شرط ثبت نام و تحصیل در دانشگاه عدم گذشت بیش از یکسال از فراغت از تحصیل مشمول در مقطع تحصیلی قبلی است.

4ـ دانشجویانی که در حین انجام خدمت سربازی در آزمون پذیرفته شده و هنگام ثبت ‌نام در دانشگاه باید به قسمت نظام‌وظیفه دانشگاه مراجعه تا پس از بررسی لیست کامپیوتری پذیرفته شدگان و احراز قبولی آنان، نامه درخواست ترخیص برای آنان به یگان مربوطه نوشته شده و حداکثر ظرف 3 روز ترخیصی خود را از یگان محل خدمت دریافت و تحویل قسمت نظام‌وظیفه دانشگاه نمایند.

5ـ دانشجویانی که با شرکت در آزمون مجدد در همان واحد دانشگاهی یا واحدهای دانشگاهی دیگر در همان مقطع تحصیلی یا مقطع بالاتر پذیرفته می‌شوند، در صورتی که به سن مشمولیت نرسیده باشند از رشته قبلی انصراف و در رشته جدید ثبت‌نام می‌نمایند و در صورت مشمولیت طبق دستورالعمل ثبت‌نام جدیدالورودها عمل خواهند نمود. استفاده از امتیاز انصراف و ثبت نام مجدد فقط بکبار در طول تمام مقاطع تحصیلی امکان پذیر است.

 

مدارک لازم جهت امور نظام‌ وظیفه:

1ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی مقطع متوسطه

2ـ تصویر صفحه اول شناسنامه 2 برگ

3ـ عکس 4×3 تمام رخ 2 قطعه

4ـ تکمیل فرم مخصوص نظام‌وظیفه دانشجویی

5ـ برگ ترخیص از خدمت برای افرادیکه در حین خدمت می‌باشند.

 

سنوات مجاز تحصیل:

بر اساس آخرین بخشنامه وظیفه عمومی، مدت سنوات مجاز تحصیل در مقطع کاردانی 5/2 سال یا 5 نیمسال می باشد. افراد مشمولی که نتوانند دروس دوره تحصیلی خود را در مدت مجاز به اتمام برسانند و با مجوز کمیسیون موارد خاص در مدتی بیش از سنوات مجاز فارغ التحصیل شوند از ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر تا پایان خدمت وظیفه عمومی محروم خواهند بود.

 

پنج شنبه 23 آذر ماه 1396
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا