متن / HTML
 

آشنائی با دفتر مشاوره

 

دفتر مشاوره دانشکده فنی وحرفه ای سما واحد خمینی شهر از سال 1388 با همکاری و حمایت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده با اهداف و برنامه های زیر فعالیت خود را آغاز نموده است:

 

1- ارائه خدمات مشاوره به مراجعان

 

2- برنامه ریزی فعالیت های پیشگیری از بروز آسیب های روانی واجتماعی

 

3- بهبود شرایط یاددهی ویادگیری

 

4- برگزاری جلسات سخنرانی وپرسش وپاسخ

 

5- برگزاری کارکاه ودوره های مورد نیاز

 

6- همکاری دربرنامه ریزی فرهنگی وآموزشی   


 

  ساير سايت ها
 
چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا