معاون دانشگاه و ریاست مرکز
 رییس آموزشکده
 معاون آموزشی و پژوهشی
 مدیر آموزش
 مسئول امور آموزشی
 مسئول تشکیل کلاسها
 مسئول امتحانات و نمرات
 مدیر پژوهش
 مسئول کارگاههای مکانیک
 مسئول کارگاههای برق
 مسئول ارتباط با صنعت
 مسئول خدمات رایانه ای و سایتها
 مسئول کتابخانه
 معاون پشتیبانی
 مدیر مالی
 مسئول امور مالی
 مسئول صندوق رفاه
 مسئول امور شهریه
 رئیس امور عمومی
 مسئول انتظامات
 نیروهای خدمات
 راننده
 جمعدار اموال و انباردار
 مسئول دبیرخانه
 معاون فرهنگی و دانشجویی
 مدیر فرهنگی
 ستاد شاهد و دفتر فرهنگ
 مدیر دانشجویی
 دفتر مشاوره
 مسئول نظام وظیفه
 مسئول امور فارغ التحصیلان
 مسئول سلف
 مسئول تربیت بدنی
 مسئول حراست
 مسئول روابط عمومی
 مسئول دفتر رئیس مرکز
 مسئول باشگاه پژوهشگران جوان
 مدیر مجتمع دانش آموزی دخترانه
 مدیر دبستان و پیش دبستانی پسرانه
 مدیر متوسطه اول پسرانه
 مدیر هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه
عنوان: معاون دانشگاه و ریاست مرکز 
نام: حامد 
نام خانوادگي: عجبی نایینی 
پست الكترونيكي: ajabi@samakhsh.ac.ir 

تلفن داخلی:103

پنج شنبه 23 آذر ماه 1396
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا