تصويرگردان
 
  متن / HTML
 

اهم  وظایف روابط عمومی

 

1- جمع آوری اطلاعات اخبار و آمار لازم به منظور تهیه بروشورها و مجلات داخلی در چارچوب ضوابط وموازین مربوطه

2 - نظارت وکمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری جشن ها،کنفرانس ها،سمینارها، ملاقاتها

3- انجام امور تشریفاتی و پذیرایی از لحظه ورود تا خروج میهمانان طبق برنامه

 4- آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها و نتایج برنامه ها و فعالیت های مرکز از طریق رسانه های جمعی وتشکیل جلسات وسخنرانی ها.

 5- مطالعه کلیه جرائد و روزنامه ها و استخراج مطالب ومقالاتی که مستقیما و یا غیر مستقیم در ارتباط با مسائل مرکز است

6- برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های مرکز به رسانه ها و ایجاد و ارتقاء ارتباطات مرکز با سازمان ها و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله.

 

7-نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم، کارکنان و دانشجویان به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه مؤثرتر در بهبود جریان امور.

 

8- تهیه و تدوین برنامه سالانه روابط عمومی با تعیین اولویت ها و رئوس برنامه و اقدامات.

 

  ساير سايت ها
 
  متن / HTML
 

 

انعکاس اخبار مرکز در مطبوعات

  ساير سايت ها
 
چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا